Jos minulla ei olisi omia poliittisia mielipiteitä ja tavoitteita vaan rakentaisin vaaliteemani tähän mennessä eduskuntavaaliehdokkaille tulleen lobbausmateriaalin perusteella, teemani olisivat jotakuinkin seuraavanlaiset:

1. Palvelualalle on saatava enemmän ja kovempaa kilpailua sääntelyä vähentämällä sekä kansainvälistämällä suomalaiset palvelumarkkinat.

2. Lentoliikennettä on kehitettävä, koska se parantaa kilpailukykyä.

3. Kaikki koulutus on järjestettävä yritysten kulloistenkin tarpeiden mukaan.

4. Bussiliikennettä on tuettava verohelpotuksilla, uusilla lipputuotteilla, älykkäällä liikenteen ohjauksella ja valvonnalla sekä kaavoituksella.

5. Lasten ja nuorten pahoinvointia ja köyhyyttä on ennaltaehkäistävä ja ongelmiin on puututtava ajoissa laadukkaiden palveluiden avulla ja vanhemmuutta tukemalla.

6. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä liikunta- ja urheilujärjestöjä on tuettava säilyttämällä yhdistysten verovapaus, kuntien taloudellinen elinkelpoisuus sekä rahapelimonopoli.

7. Globaalit köyhyyttä ylläpitävät rakenteet on poistettava tukemalla kehitysmaiden omaa tuotantoa ja kauppaa, antamalla anteeksi kehitysmaiden velat, nostamalla kehtitysapu 0,7 prosenttiin bkt:sta sekä lisäämällä avoimuutta ja demokratiaa kaikessa kansainväliseen kauppaan ja -talouteen liittyvässä päätöksenteossa.

8. Kansansairauksia on ehkäistävä ja hoidettava paremmin, jotta Suomessa olisi paljon työkykyisiä ihmisiä ja päätöksenteossa on kuunneltava sosiaali- ja terveysjärjestöjä.

9. Kolmikantayhteistyötä on jatkettava

10. Työllisyyttä on parannettava kannustamalla ja tuloverotuksen progressiota on heikentämällä.

11. Työntekijöiden kaikkia erilaisia asioita on parannettava noin triljoonalla pienellä toimenpiteellä.

12. Halvan sähkön on riitettävä ja toivotaan, että ydinjätteestä ei tule ongelmaa.


Joistain asioista ei voi lobbausmatskun pohjalta tehdä teemaa, kun eri lobbareilla on aivan tismalleen päinvastaiset vaatimukset. Tai sitten painotukset ovat niin erilaiset, etten osannut yhdistää. Esimerkiksi kahdessa paperissa kaikki ei-suomalaiset nähtiin ansiokkaasti pelkkänä työvoimana mutta toisessa paperissa haikailtiin enemmän halpaa työvoimaa ja toisessa taas "avaintyöntekijöitä".

Ihan hupaisa teemakokoelma.